Không đưa dân ở dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu vào khu tái định cư sân bay Long Thành

 Không đưa dân ở dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu vào khu tái định cư sân bay Long Thành

Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn, nơi bố trí tái định cư cho người dân nhường đất làm dự án sân bay Long Thành – Ảnh: A LỘC

Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp bố trí tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và hai tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành (T1, T2) vào khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn.

Theo thông báo kết luận, tại nghị quyết số 95 ngày 26-11-2019 về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, Quốc hội đã bổ sung hai tuyến giao thông đường bộ kết nối vào dự án sân bay Long Thành.

Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai rà soát, cập nhật đầy đủ, chính xác số liệu thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của tuyến giao thông kết nối T1 và T2, làm rõ phương án tài chính, hoàn trả ngân sách trung ương… để thực hiện bố trí tái định cư theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, không đề xuất bố trí tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu vào khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành).

Ngoài ra, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành trình Chính phủ trước ngày 30-4 để kịp giải ngân vốn trong năm 2024.

Quảng cáo

Liên quan việc điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành, phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thiện hồ sơ theo hướng xác định chính xác diện tích đất sử dụng cho sân bay và diện tích đất tái định cư cho dự án xây dựng sân bay Long Thành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thẩm định bổ sung sau khi nhận được hồ sơ của UBND tỉnh Đồng Nai, trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh dự án theo quy định.

Trước đó, do chưa bố trí được tái định cư cho người dân ở dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Đồng Nai đã kiến nghị đưa dân ở dự án này vào khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (nơi tái định cư cho người dân nhường đất làm sân bay Long Thành).

Xem bài gốc ở đây

Tin tức Vũng Tàu

https://tintucvungtau.com

0 Reviews

Write a Review

Tin bài liên quan